24 มี.ค. - 26 มี.ค. 60

@ ขอนแก่นฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น

28 เม.ย. – 30 เม.ย. 60

@ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

27 ก.ค. – 30 ก.ค. 60

@ ไบเทค บางนา