28 เม.ย. – 30 เม.ย. 60

@ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 60

@ ชั้น 4 อุดรธานีฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

27 ก.ค. – 30 ก.ค. 60

@ ไบเทค บางนา