13 ม.ค. - 15 ม.ค. 60

@ ชั้น 4 อุดรธานีฮอลล์ และลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดรธานี

23 ก.พ. - 26 ก.พ. 60

@ ไบเทค บางนา

24 มี.ค. - 26 มี.ค. 60

@ ขอนแก่นฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น